Nieuwe trends
Heup
Knie
- Kijkoperatie
- PatiŽnten brochure
- Knieprothese plaatsen
- Totale knieprothese
- Unicondylaire knieprothese
- Kruisbandruptuur
- hyaluronzuur
- Revalidatie na prothese
- kraakbeentransplantatie
- kraakbeenletsels
- Unicondylaire knieprothese : resultaten
- knieprothese op maat
Onderzoeken
Schouder
Rug
klinisch pad THP
Preoperatieve voorbereiding
voet
Transmuraal aspect bij klinischpad
Hand
sportletsels


 
 
Home Dienst Orthopedie Artsen Orthopedie Traumatologie Nieuws Links
Waar ben ik ? : Home > Orthopedie > Knie > Totale knieprothese

Er werd beslist een totale knieprothese te plaatsen.
De bedoeling van deze brochure is u meer informatie te bezorgen.


Wanneer wordt een knieprothese geplaatst ?

Een knieprothese wordt geplaatst bij ernstige beschadiging van het kniegewricht, bv. door artrose of reuma.
Artrose is een slijtage van het kraakbeen in het gewricht. De oorzaken van deze slijtage zijn velerlei. Er is de gewone slijtage die toeneemt met de jaren. Deze slijtage kan versneld worden door extreme belasting of een verkeerde stand van het lidmaat. Er is vaak ook meer artrose na een ongeval. Er spelen zeker familiale elementen mee: sommige mensen doen gemakkelijker kraakbeenslijtage dan andere. In de meeste gevallen is er geen echte verklaring te vinden voor de abnormale slijtage van het kniegewricht.
Wanneer de pijn, die door de slijtage veroorzaakt wordt, niet meer kan verholpen worden met andere middelen, zal een knieprothese worden voorgesteld.

Hoe ziet een knieprothese eruit ?

Een knieprothese is een nabootsing van de normale knie. De oppervlakten van dijbeen, onderbeen en knieschijf worden verwijderd en vervangen. Er wordt een metalen component over het onderste uiteinde van het dijbeen geschoven. Dit gedeelte is gemaakt uit Titanium. Het bovenste gedeelte van het onderbeen wordt gereseceerd en ook daar wordt een metalen component geplaatst, eventueel verankerd met een steeltje, plugs of schroeven.  Het gedeelte op het onderbeen bestaat meestal uit Chroom Cobalt. Tussen deze 2 componenten zit er een element dat gefabriceerd is uit hoogwaardig, gepolierd plastiek. Deze plastieken component zit gefixeerd op het metalen gedeelte in het onderbeen. Er is een glijding mogelijk tussen de metalen component in het dijbeen en het plastieken oppervlak op het onderbeen. Indien de knieschijf erg versleten is, wordt er ook een kleine plastieken component geplaatst in deze knieschijf die dan op het voorste gedeelte van de metalen component op het dijbeen gaat articuleren. 

Indien de knieschijf goed is en zich in normale positie bevindt, wordt er ter hoogte van de knieschijf geen prothese geplaatst.

 

Afhankelijk van de leeftijd en de kwaliteit van het bot worden de verschillende prothesecomponenten al dan niet gecementeerd. Soms wordt ook een combinatie gebruikt: bv. geen cement ter hoogte van het dijbeen en wel ter hoogte van het onderbeen. De prothesen zonder cement zijn voorzien van een speciale oppervlakte waarop het bot zich vasthecht.
Wanneer de schade zich beperkt tot een beperkt gedeelte van de knie wordt soms een unicondylaire prothese geplaatst. Daarbij wordt dus maar de helft van de knie vervangen. Een dergelijke prothese kan maar gebruikt worden indien de rest van de knie perfect is.
Het is ook mogelijk om enkel de knieschijf te vervangen. Deze prothesen bevinden zich echter nog in een relatief experimenteel stadium.

Bij jonge en actieve patiŽnten opteren we nu voor een prothese in oxinium. Dit materiaal is tot 100x slijtvaster en heeft bovendien geen gekende allergene eigenschappen.

Hoelang gaat een prothese mee ?

De zwakke schakel in de prothese is de plastieken component. Uiteraard is deze onderhevig aan de slijtage. De slijtage is van veel factoren afhankelijk. Uiteraard is er de kwaliteit van de plastieken component zelf. Verder is de manier van plaatsing zeer belangrijk en zal de slijtage sterk afhankelijk zijn van de manier waarop de knie gebruikt wordt. Hoe actiever men is, hoe meer de prothese belast wordt en hoe sneller de slijtage evolueert.
Het is dus noodzakelijk om met een knieprothese relatief ďvoorzichtigĒ te leven. Bij normaal gebruik en normale belasting kan men een levensduur van 10 ŗ 15 jaar garanderen.
Dit is de reden waarom er slechts een prothese geplaatst wordt op  minder jeugdige leeftijd, tenzij er geen andere mogelijkheden zijn.
Overgewicht is een oorzaak van snellere slijtage.

WAT DIENT ER TE GEBEUREN VOOR OPNAME ?

 1. U kreeg een formulier ďopnamereservatieĒ. Dit formulier moet u verder invullen en op voorhand afgeven op het bureel Opnameplanning (inkomhal A.Z.Middelheim - naast de krantenkiosk - open op werkdagen van 8 tot 18 u).
 2. Er moet een preoperatief onderzoek gebeuren. U dient te beschikken over een bloedanalyse en een EKG die niet ouder zijn dan 3 maanden. Deze onderzoeken kunnen gebeuren door uw huisarts of in het A.Z.M. Indien uw huisarts hiervoor zorgt, moet u de resultaten meebrengen. Indien u het preoperatief onderzoek in het A.Z.M. laat gebeuren, kan u dit koppelen aan uw opnamereservatie. U moet zich dan minstens een paar dagen voor de geplande ingreep aanbieden op een werkdag tussen 8 en 16 u in het ziekenhuis. U schrijft zich aan de balie in de inkomhal in voor de raadpleging. U hoeft niet nuchter te zijn. De preoperatieve onderzoeken nemen ongeveer 1,5 uur tijd in beslag. Bloedafname gebeurt op de 1e verdieping, vleugel B.
 3. Er dienen nog radiografies gemaakt te worden. Het gaat om een RX thorax als preoperatief routine onderzoek. Indien u nog over een RX foto van de thorax beschikt die minder dan 1 jaar oud is, moet dit niet meer opnieuw gebeuren. Voor een RX thorax kan u op de radiologie (vleugel 2E) terecht zonder afspraak. Meestal zullen ook nog bijkomende radiografies moeten gemaakt worden van de knie. Naast standaardopnamen is er ook een opname van heel het been nodig (RX full leg) om de as van het lidmaat te bepalen, wat belangrijk is bij de operatieve planning. Voor radiografies van de knie en de full leg-opnamen kreeg u een voorschrift van uw arts. Indien u deze radiografies in het A.Z.M. laat uitvoeren maakt u hiervoor best een afspraak (tel. 03/380.32.77). Indien u een full leg moet laten nemen, dient u dit bij het maken van uw afspraak te vermelden.
 4. In vele gevallen zal de chirurg vragen u op voorhand aan te bieden bij dr.Brands voor een internistisch nazicht. Dr.Brands is interniste op de heelkundige afdelingen. Indien er zich tijdens de opname toch ťťn of ander probleem zou voordoen, wordt zij geconsulteerd. Het is echter interessant dat dr.Brands u voor de ingreep ziet, zodat zij weet wat de eventuele problemen zouden kunnen zijn. Zij zal ook met u bespreken welke medicatie u verder mag nemen en welke medicatie voor de ingreep dient te worden gestopt. Indien u een preoperatief onderzoek moet ondergaan bij dr.Brands dient u telefonisch een afspraak te maken (03/280.31.61). Indien uw huisarts zorgt voor preoperatief EKG, Rxthorax en labo, moet u de resultaten meebrengen. Indien EKG, RX thorax en labo in het A.Z.M. gebeuren komen de resultaten automatisch op de raadpleging van dr.Brands terecht.
 5. In uitzonderlijke gevallen zal de chirurg u voor de ingreep al naar de raadpleging van de anesthesisten verwijzen.
 6. Er dient dus voor de ingreep heel wat te gebeuren. Uiteraard kan u verschillende zaken combineren: u kan uw afspraken zo regelen dat u tegelijk uw opnamereservatie in orde brengt, de preoperatieve onderzoeken laat gebeuren en uw preoperatief nazicht door dr.Brands.
 7. Indien u erg ongerust bent, bent u steeds welkom op vleugel 7E. U zal daar ontvangen worden door het verpleegteam onder leiding van mevr.Peeters. Zij kunnen u nog wat meer informatie geven en eventueel in contact brengen met een patiŽnt die recent een knie-operatie onderging.  Een praatje met zo iemand zal u wellicht wat gerust stellen.

OPNAME.

U biedt zich aan bij de opnamebalie. U zal dan begeleid worden naar vleugel 7E. U wordt daar opgevangen door iemand van de verpleging. Er wordt nagekeken of de preoperatieve onderzoekingen in orde en volledig zijn. De anesthesist zal u bezoeken. Vanaf middernacht mag u niet meer eten, drinken of roken.

DE OPERATIE ZELF.

Deze gebeurt in principe onder epidurale verdoving (via de rug). Dit wordt gecombineerd met een bijkomende algemene verdoving. De ingreep duurt namelijk ongeveer 2 uur en het is zeer onaangenaam om heel die tijd naar het plafond te liggen staren en alle geluiden in de operatiezaal te horen. 90% van de verdoving gebeurt echter via de rug, en 10% via de algemene anesthesie. Een voordeel van de epidurale anesthesie is dat er een buisje in de rug geplaatst wordt, dat later aangekoppeld wordt aan een pijnpomp. Informatie daarover vindt u verder in deze brochure.
Voor het plaatsen van de knieprothese zal er een insnede gemaakt worden vooraan in de knie. De oppervlakten van het gewricht worden verwijderd.  Buiten de voorste kruisband worden er geen gewrichtsbanden verwijderd. Eventueel wordt de lengte wel gecorrigeerd. De bedoeling is dat het lidmaat na het plaatsen van de prothese terug mooi recht staat. 
Bij het einde van de ingreep worden er 2 buisjes in de knie achtergelaten (redons) om het bloed te laten aflopen in redonflessen. Er wordt eveneens een drukverband aangelegd.
Onmiddellijk na de operatie wordt u overgebracht naar de uitslaapruimte. Hier is er een team van verpleegsters die speciaal getraind zijn op het volgen van patiŽnten na de operatie. U blijft daar verschillende uren tot uw toestand perfect gestabiliseerd is. Uw anesthesist houdt ook toezicht in deze afdeling.
Praktisch gesproken zal het dus minstens 4 ŗ 5 uur duren na de operatie tot u terug naar de verpleegafdeling wordt gebracht. U kan uw bezoek dus best verwittigen dat u pas in de late namiddag of de vooravond terug op uw kamer zal zijn.

GECONTROLEERDE PIJNBESTRIJDINGSTECHNIEK.

Voor de pijnbehandeling na de operatie kreeg u een PCA-pomp (patiŽnt gecontroleerde analgesie). Door kort op de knop van de PCA-pomp te duwen, kunt u, zodra u pijn voelt opkomen, zichzelf pijnmedicatie toedienen. U hoeft daarbij geen angst te hebben dat u teveel zou krijgen. De pompen zijn zodanig ingesteld dat een overdosis onmogelijk is, kortom: u kan veel drukken, maar nooit te veel krijgen.
Aangezien er altijd wat tijd verstrijkt tussen het drukken op het knopje en de werking van de medicatie, kan u best niet zo lang wachten totdat de pijn te hevig is. Indien u pijn voelt opkomen, of indien u weet dat er iets pijnlijk zal gebeuren (verzorging, ademhalingsoefeningen,...) doet u er best aan 5 ŗ 10 minuten op voorhand te drukken. De verpleging is perfect op de hoogte van de werking van dergelijke pompen. Bij problemen zal een anesthesist geraadpleegd worden.
Deze vorm van pijnbestrijding wordt spijtig genoeg nog niet terugbetaald door het ziekenfonds. Het ziekenhuis is dan ook verplicht het speciale pompmateriaal (1750 BEF) aan te rekenen. De kosten van de dienstverlening en de dure pompen zelf worden u echter niet aangerekend.

HERSTELPERIODE EN REVALIDATIE.

Dag 0.
U wordt van de uitslaapruimte terug overgebracht nar de normale verpleegafdeling. U zal regelmatig bezoek krijgen van iemand van de verpleging. Het team van 7E is perfect op de hoogte van alles wat er rond een knieprothese kan gebeuren.

Dag 1.
Dit is zeker nog niet uw beste dag. De pijnpomp en het drukverband blijven ter plaatse. Ook de buisjes die het overtollige bloed afvoeren blijven zitten. De kinesist zal u een aantal oefeningen aanleren. U dient zeker niet stilletjes te blijven liggen, integendeel, er wordt aangeraden om in bed zoveel mogelijk te bewegen. U dient minstens ťťnmaal per uur u op te lichten, om doorligwonden ter hoogte van de stuit te voorkomen. Ter preventie van doorligwonden op beide hielen worden er opgerolde handdoeken onder de achillespezen geplaatst. Ook voor de hielen is het nodig dat u regelmatig uw benen beweegt.

Dag 2.
Vandaag gaat het al een stuk beter. Het drukverband en de buisjes worden verwijderd. De wonde wordt ontsmet. Er komt een kleefverband over de wonde. Pijnpomp en blaassonde blijven nog een dagje ter plaatse.  Ter hoogte van het geopereerde been wordt nu ook een anti-oedeemkous aangetrokken. De bedoeling van deze kousen is flebitis te voorkomen.

 

Dag 3.
Vanaf vandaag wordt de revalidatie intensiever. Uw knie wordt op een CPM-apparaat gelegd (continue passieve mobilisatie - Kinetec). Dit is een apparaat waardoor de knie op een passieve manier wordt geplooid en gestrekt. Deze beweging, waarvoor je als patiŽnt geen enkele inspanning moet doen, gebeurt gedurende 1 uur.
Nadien wordt de pijnpomp verwijderd. Ook de blaassonde wordt verwijderd, zodat u kan opzitten.

Dag 4.
De kinesist zal terug het apparaat aanbrengen om de geopereerde knie te plooien en te strekken. Vanaf vandaag beginnen we ook te steunen met een looprek. Er zal regelmatig ijs op de knie gelegd worden om de pijn te verzachten en zwelling te voorkomen. Onder leiding van de kinesist gaat u een aantal oefeningen aangeleerd krijgen, die u nodig hebt om goed te kunnen stappen.

Volgende dagen.
Zodra u uw knie zelf 90į kan plooien dient het lidmaat niet meer op het plooi-apparaat te worden gelegd. De kinesist zal u langer laten stappen en vragen meer steun op het been te zetten. Het is van groot belang de knie goed te strekken. Wanneer er problemen zijn om de knie gestrekt te houden, kan het zijn dat er een gewichtje op de knie gelegd wordt (extensiepostuur).
De kinesist zal u dan toelating geven om zelfstandig te beginnen stappen, hetzij met een loopkader, hetzij met krukken. Eerst stapt u alleen in de kamer (u kan dan zelfstandig naar het toilet), later kan u ook in de gang stappen zonder begeleiding van de kinesist.
De kinesist zal u ook leren trappen te bestijgen en af te dalen.
Wanneer een niet gecementeerde knieprothese geplaatst werd duurt het enkele weken voor deze vast komt te zitten door ingroei van eigen botweefsel. Daarom dient er wat langer met 2 krukken te worden gestapt.
Indien u verwacht dat u vanuit het ziekenhuis niet terug naar huis kan (bv. omdat u er helemaal alleen voorstaat) en wenst een tijdje in een revalidatiecentrum dient u dit tijdens opname zo snel mogelijk mee te delen aan de verpleging. Zij zullen dan de sociale dienst inschakelen om een oplossing te zoeken.
Op vleugels 7E en 7D is het de heer Johan Tsyen die zich daarover ontfermt. In principe wordt er samengewerkt met revalidatiecentrum Hoge Beuken te Hoboken.  Andere revalidatiecentra zijn mogelijk mits de wachttijd niet te lang is.

ONTSLAG.

Tussen de 10e en 14e postoperatieve dag bent u voldoende hersteld om terug naar huis te gaan of naar het revalidatiecentrum. Voor uw ontslag krijgt u nog uitleg van uw behandelend arts.
Bij ontslag ligt het volgende klaar:

 • een brief voor de huisarts
 • een brief voor de kinesist, u dient immers na uw ontslag verder te gaan met oefenen onder begeleiding van een kinesist. De kinesitherapie aan huis kan van hieruit geregeld worden (te bespreken met de heer Van Laeken) of u kan ook bij een kinesist van uw keuze terecht.
 • een voorschrift voor thuisverpleging. Deze verpleegster zal u nog gedurende 20 dagen elke dag een spuitje Fraxiparine in de buik komen geven. Hij/zij (of uw huisarts) mogen de nietjes verwijderen op de 14e postoperatieve dag.
 • een voorschrift voor Fraxiparine spuitjes, Asaflow en eventuele andere medicatie.
 • een afspraak om op controle te komen, ongeveer 6 weken na de ingreep.

Zoals u ziet wordt de behandeling ter preventie van flebitis na ontslag voortgezet. De eerste 20 dagen krijgt u dagelijks een spuitje Fraxiparine in de buik. Na stoppen van de Fraxiparine moet u overschakelen op Asaflow, 1 tablet/dag, tot de voorgeschreven doos helemaal leeg is.
Omdat zowel Fraxiparine als Asaflow het bloed wat verdunnen moet u oppassen geen andere medicatie te combineren, die het bloed nog verder zou verdunnen. U kan bv. geen NSAIDís (Voltaren, Feldene,...) combineren. De anti-oedeem kousen zijn ook preventief tegen flebitis. De druk die door deze kousen uitgeoefend wordt, is echter minder belangrijk wanneer er veel rondgestapt wordt. Het kan zeker geen kwaad ze na ontslag nog een tijdje overdag te blijven dragen, echt noodzakelijk is dit niet. Het is alleszins tegenaangewezen de kousen Ďs nachts te dragen.
Wanneer er zich thuis problemen voordoen, kan u uiteraard bij uw huisarts terecht. Indien u uw huisarts om ťťn of andere reden niet kan bereiken, kan u steeds een arts vinden in de spoedgevallendienst van het A.Z.Middelheim.
 
VERDER VERLOOP.
 
U zal progressief meer zelfstandig worden. Reeds na ontslag is het toegestaan wat buiten te komen. Tot de eerste controle raadpleging is het wenselijk steeds 1 kruk te blijven gebruiken (aan de andere kant dan de geopereerde knie).
De revalidatie na een knieprothese verloopt langzaam. Het is heel normaal dat u na ontslag al eens een slechte dag hebt met wat meer pijn en wat meer zwelling. Wanneer u het dan wat kalmer aan doet, eventueel toch eens een pijnstiller inneemt en wat meer ijs legt, zullen deze klachten weer verdwijnen. 
Het plaatsen van een knieprothese is ingrijpend. De eerste 6 maanden zijn pijnklachten dan ook heel normaal.  Het is best de eerste weken niet te forceren. Het is best de activiteiten te spreiden over de hele dag. De eerste weken is wat hulp van derden zeker welkom. Probeer bij alle bezigheden die met lang staan gepaard gaan (koken, afwassen, strijken) deze zittend uit te voeren, of voer rustpauzen in waardoor u de knieŽn kunt ontlasten.
Zolang de hechtingen of nietjes ter plaatse zijn, is het best de wonde niet nat te maken. U kan eventueel wel douchen met een perfect waterafsluitende pleister die u in de apotheek kan vinden. Zodra de hechtingen of nietjes verwijderd zijn, mag u wel douchen en baden. Nadien stipt u de wonde best aan met alcohol.
Er is een controle raadpleging voorzien ongeveer 6 weken na de ingreep. Vermoedelijk zal u dan toelating krijgen om in huis zonder kruk te stappen. Bij langere afstanden wordt er best nog een kruk gebruikt, gewoonlijk tot ongeveer 3 maanden na de ingreep.
De volgende controle raadpleging vindt plaats 3 maanden na het plaatsen van de prothese. Dan wordt er een RX-controle uitgevoerd.  Nadien zijn er controles 6 maanden en 1 jaar postoperatief en vervolgens jaarlijks, zoals bij de autocontrole, waarbij dan telkens een RX van de knie zal worden uitgevoerd. 
 
WAT MAG U VAN EEN KNIEPROTHESE VERWACHTEN?
 
Een knieprothese is een vervanging en helaas nooit zo goed als een normale knie.
In principe moet u pijnvrij zijn en terug een behoorlijke afstand kunnen stappen.
Een normaal gewricht voelt men niet. Een knieprothese wordt meestal wel ervaren. Het gaat niet om pijn. Men weet echter dat men een nieuw gewricht heeft. Sommige mensen spreken over een gevoel van een band rond de knie.
Normaal moet u opnieuw in staat zijn om enkele kilometers te wandelen (indien u dit voor de ingreep ook kon).
U moet in staat zijn om op een normale manier trappen te bestijgen en af te dalen. Soms zijn er wel problemen om een grote opstap te nemen, zoals bij het instappen van bus of tram, vooral wanneer er geen verhoogd wegdek is.
Met een knieprothese is het mogelijk te fietsen. Er wordt best eerst geoefend op een hometrainer vanaf 6 weken na de ingreep. Later kan u ook buiten fietsen en geleidelijk uw afstand opdrijven.
Wandelen is met een prothese geen probleem. Het is nooit verkeerd een wandelstok te gebruiken, al was het maar om valpartijen te voorkomen.
Zwemmen is zeker niet verboden.
Bij het winkelen draag u uw boodschappentas best aan de niet geopereerde zijde. Eventueel kan u gebruik maken van een boodschappentas op wieltjes. Het is best u niet te overladen.
Een knieprothese vormt geen probleem om een auto te besturen. Wacht voldoende lang na de operatie om opnieuw te rijden. U dient er rekening mee te houden dat er steeds iets kan gebeuren (bv. uw auto schiet in brand). U moet voldoende snel zijn om zelfstandig uw wagen te kunnen verlaten. Meestal is autorijden mogelijk 6 weken na de ingreep.
 
Tuinieren en klussen kunnen. Het is echter tegenaangewezen lang geknield of gehurkt te zitten.
Een knieprothese is niet gemaakt om contactsporten te beoefenen. Ook andere sporten - zoals tennis - zijn tegenaangewezen omdat de slijtage van de prothese daardoor zeker versneld wordt. Ook joggen is daarom af te raden hoewel sommige patioŽnten na de operatie opnieuw recreastief kunnen sporten.. 
 
WAT KOST EEN KNIEPROTHESE.
 
Het plaatsen van een totale knieprothese kost ongeveer 10000 euro. Het grootste gedeelte daarvan wordt door de gemeenschap gedragen en betaald via uw ziekenfonds. Nochtans blijft er een deel door u te betalen. Teneinde u onaangename verrassingen te besparen geven wij een idee van de kosten die uzelf moet dragen:

 • Opleg prothese: gewone stalagprothese is er een opleg van 200 euro. Het is echter mogelijk dat er een speciaal type gebruikt moet worden of de prothese moet voorzien worden van stelen wat de prijs verhoogt. Bij een prothese in oxinium is er een opleg van 1000 euro. Bij elke prothese is er altijd een deel dat u zelf moet betalen, ongeacht of u op een 1-persoonskamer, een Bis-kamer of een kamer met 4 ligt.
 • Opleg voor medicatie, anti-oedeemkousen, forfaits radiografies, labo en pijnpomp: ongeveer 200 euro. Ook dit bedrag dient iedereen te betalen, ongeacht of u alleen, met twee of met vier ligt.
 • Indien u op een kamer met 4 ligt moet u daar uw eigen aandeel in de ligdagprijs aan toevoegen: ongeveer 200 euro voor een verblijf van 2 weken.
 • Op een tweepersoonkamer betaalt u daarbovenop 20 euro per ligdag. Er worden in dat geval geen supplementaire honoraria aangerekend door chirurg of anesthesist.
 • Indien u opteert voor een kamer alleen betaalt u bovenop het eigen aandeel in de ligdagprijs (zie boven) 25 euro extra per dag. Er worden dan supplementen erelonen aangerekend door chirurg en anesthesist; de verhoging bedraagt maximaal 100% van het ereloon voorzien in de ziekteverzekering.
 • Het ereloon van de chirurg die de knie plaatst bedroeg op 01.01.99 32.077 BEF.
 • SAMENVATTEND:
  • totale opleg bij verblijf in een kamer met 4: ongeveer 650 euro
  • totale opleg op een kamer met 2: ongeveer 775 euro
  • totale opleg op 1-persoonskamer: ongeveer 2650 euro.
 • Indien u een hospitalisatieverzekering hebt, dekt die meestal al deze kosten (afhankelijk van de polisvoorwaarden).

Voor meer informatie hieromtrent kan u steeds terecht bij de dienst Tarificatie van het A.Z.Middelheim of bij uw behandelend arts.

INDIEN U NOG VRAGEN HEBT....

aarzel niet ze te stellen.  Zowel uw huisarts, uw chirurg, kinesist en verpleging zijn zeker bereid om u uitleg te verschaffen. We zijn er ons goed van bewust dat zaken die voor ons heel normaal zijn, dit niet noodzakelijk voor u zijn.

We wensen u een aangenaam verblijf in het Middelheimziekenhuis en een prima resultaat.